In dit document kan u meer informatie vinden over de manier waarop we jouw gegevens verwerken en met welk doel dit gebeurt. Dit document heeft dus als doel om jouw als klant zo goed mogelijk te informeren over ons databeheer.

The Recruiters Academy (TRA) hecht grote waarde aan transparante communicatie. Het privacybeleid in dit document beschreven en zo uitgevoerd, is in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving. De toepassing ervan reikt tot deze website, al onze social media kanalen, e-mail marketing en alle relaties tussen TRA en haar klanten. Door deze website te gebruiken en jouw gegevens te verstrekken, ga jij uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Dit privacybeleid is van toepassing op kanalen die door The Recruiters Academy gebruikt worden.

The Recruiters Academy als bedrijf
The Recruiters Academy is een bedrijf van Walkie Talkie BV. Dit is het vennootschap dat verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw gegevens, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Filip Williotstraat 9 en ondernemingsnummer 0767 485 477.

Voor vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je steeds contact opnemen met het team van The Recruiters Academy via e-mail: hello@therecruitersacademy.be. Je kan ons ook op verschillende manieren bereiken: via sociale media, via het contactformulier op onze website of zoals eerder vermeld via e-mail.

Gegevens die we verzamelen en gebruiken

We verwerken enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. We verwerken verschillende soorten van persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten die jij afneemt bij ons en gebruikt op deze website. De gegevens die we verzamelen zijn afhankelijk van de wijze waarop jij met ons in contact kwam en de gegevens die jij toen invulde of meedeelde. We verwerken jouw gegevens in het kader van mijn werkzaamheden en verzamel jouw gegevens om o.a. jouw vragen, gesteld via het contactformulier of per-mail, te beantwoorden, nieuwsartikelen te verzenden, direct marketing en uiteraard om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Dit zijn dan ook de gegevens die noodzakelijk zijn zodat jij gebruik kan maken van onze diensten als trainers en van onze community.

Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord t.a.v. technische informatie en geschiedenis of logs aangezien het voor mij belangrijk is om aan de hand van deze informatie deze websites aan te passen en te verbeteren. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruiker. De toestemming die jij geeft is steeds vrij. Jij hebt te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Een intrekking van jouw toestemming heeft evenwel geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens (i) voorafgaand aan de intrekking, (ii) op basis van elke wettige reden tot verwerking van persoonsgegevens en (iii) in geval van rechtmatig belang van de verwerking.

Direct marketing

We zullen jouw persoonsgegevens tevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden. Op die manier kunnen we jou op de hoogte blijven houden van events of nieuwe producten/diensten. We doen dit

www.therecruitersacademy.be

The Recruiters Academy
Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen

uiteraard enkel met jouw toestemming. Jij kan daarnaast ook deze toestemming steeds intrekken door een mail met jouw verzoek hiertoe te zenden naar hello@therecruitersacademy.be.

Bescherming van jouw gegevens

We hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen met het oog op de beveiliging van jouw persoonsgegevens tegen verlies of enige vormen van onrechtmatige verwerking. We doen uiteraard alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen.

Gegevens doorgeven aan derden

We zullen jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden zonder jouw toestemming, tenzij wanneer we daartoe verplicht zouden zijn door de wet of wanneer dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering.

We delen alvast jouw gegevens met volgende partijen, waaronder mijn verwerkers:

 • ●  Hosting van mijn website: WP Engine
 • ●  Nieuwsbriefdienst: Mailchimp
 • ●  Serverbeheerder: WordPress
 • ●  Betaaldiensten: Shopify, Plug and Pay, Mollie, Paypal
 • ●  Online opleidingssysteem: Learndash
 • ●  Andere partijen: Google meet (meetings), Calendy (afsprakenbeheer) en Google Drive (delen van documenten na masterclasses) Jouw rechten als klant Als betrokkene beschik jij over diverse rechten met betrekking tot de over jouw verzamelde persoonsgegevens. Indien je beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren via de voormelde contactgegevens (per e-mail: hello@therecruitersacademy.be). Jij beschikt over de volgende rechten:
  • ●  Recht van inzage en kopie;
  • ●  Recht van aanpassing of rectificatie;
  • ●  Recht van gegevensuitwisseling (recht op vergetelheid);
  • ●  Recht op beperking van verwerking;
  • ●  Recht van bezwaar;
  • ●  Recht op overdraagbaarheid. Wanneer jij een verzoek tot uitoefening van jouw rechten indient, zullen we eerst en vooral jouw identiteit dienen te verifiëren. Om deze reden dien jij bij jouw aanvraag een kopie te bezorgen van jouw identiteitskaart. De uitoefening van jouw rechten is in principe kosteloos. Wanneer jouw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen we steeds redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. We kunnen er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan jouw verzoek. Jij wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor. In ieder geval brengen we jou steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken op de hoogte van het gevolg dat aan jouw verzoek wordt gegeven.Indien en voor zover dit zou zijn voorzien in de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, heb jij het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de gegevens-beschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/). Cookies Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine

www.therecruitersacademy.be

The Recruiters Academy
Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen

identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help- functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Wijzigingen

Deze verklaring is van toepassing vanaf 01/06/2021.
We kunnen deze verklaring ten allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze website gepubliceerd worden, zodat jij te allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van deze website.

Bevoegdheidsbeding

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbank van het rechtsgebied Antwerpen zijn exclusief bevoegd.