5 Onmisbare strategieën voor competentiegericht interviewen met de STARR-techniek

Door Patricia Oeyen met de waardevolle ondersteuning van ChatGPT

In de wereld van recruitment en personeelsselectie is het essentieel om verder te kijken dan alleen het cv en de hard skills van een kandidaat. Competentiegericht interviewen vormt de kern van een moderne selectieprocedure, waarbij de focus ligt op de identificatie van de soft skills en het potentieel voor groei bij kandidaten. Dit artikel duikt dieper in de essentie van deze methode en belicht de STARR-techniek als een effectief instrument voor recruiters.

Wat is Competentiegericht Interviewen?

Competentiegericht interviewen is een methodiek die recruiters in staat stelt om de onderliggende competenties van een kandidaat te beoordelen. Deze competenties omvatten een mix van kennis, vaardigheden, gedrag en attitudes die cruciaal zijn voor succes in een bepaalde functie.

In plaats van zich alleen te richten op wat een kandidaat in het verleden heeft bereikt, kijkt deze benadering naar hoe een kandidaat heeft gehandeld in specifieke situaties en wat zijn of haar potentieel is voor toekomstige prestaties.

Het Belang van Soft Skills

In de hedendaagse arbeidsmarkt zijn soft skills net zo belangrijk, zo niet belangrijker, dan technische vaardigheden of ervaring. Competentiegericht interviewen geeft inzicht in hoe een kandidaat omgaat met samenwerking, conflicten, prioriteiten stellen en stressmanagement. Dit zijn essentiële kwaliteiten voor bijna elke functie, aangezien ze bepalend zijn voor hoe iemand functioneert binnen een team en bijdraagt aan de bedrijfscultuur en -doelstellingen.

competentiegericht interviewen deelnemers training
deelnemers training competentiegericht interviewen

De STARR-techniek Uitgelicht

Een van de meest effectieve methoden om competentiegericht te interviewen is de STARR-techniek. Deze methode helpt interviewers om gestructureerde en relevante informatie te verzamelen door zich te concentreren op vijf essentiële elementen:

  1. Situatie: Vraag de kandidaat naar een specifieke situatie of context waarin hij of zij eerder heeft gewerkt.
  2. Taak: Wat was de taak of het doel in die situatie?
  3. Actie: Welke specifieke acties ondernam de kandidaat om de taak aan te pakken of het probleem op te lossen?
  4. Resultaat: Wat was het resultaat van deze acties?
  5. Reflectie: Wat heeft de kandidaat geleerd van deze ervaring.

Door gebruik te maken van de STARR-techniek kunnen interviewers concrete voorbeelden verzamelen die licht werpen op de competenties en het gedrag van een kandidaat. Dit biedt waardevolle inzichten die verder gaan dan de traditionele interview vragen en stelt organisaties in staat om betere, op competenties gebaseerde beslissingen te nemen bij het aannemen van personeel​​​​.

competentiegericht interviewen de gids
DE INTERVIEWGIDS VOOR SOFT SKILLS

De STARR-techniek versus andere interviewtechnieken

Om de STARR-techniek te vergelijken met andere interviewtechnieken, kunnen we enkele methoden bekijken. Deze variëren van gestructureerd tot ongestructureerd, met elk hun eigen unieke aanpak en doelstellingen.

  1. Gestructureerde Interviews: Deze vorm van interviewen is zeer georganiseerd en maakt gebruik van een vaste set vragen waarop de geïnterviewden in een bepaalde volgorde antwoorden. Dit zorgt voor gemakkelijke vergelijking van antwoorden tussen verschillende respondenten, maar biedt weinig ruimte voor diepgang of exploratie van individuele meningen en ervaringen. Het is bijzonder nuttig voor het verzamelen van kwantitatieve data​​.
  2. Semi-gestructureerde Interviews: Deze bieden meer flexibiliteit dan de gestructureerde interviews. Er is een lijst van vragen of onderwerpen als leidraad, maar de interviewer heeft de vrijheid om dieper in te gaan op antwoorden of nieuwe vragen te stellen op basis van wat er wordt besproken. Dit type interview is geschikt voor kwalitatief onderzoek waarbij diepgaand begrip van het onderwerp nodig is​​.
  3. Ongestructureerde Interviews: In tegenstelling tot de gestructureerde variant, hebben ongestructureerde interviews geen vaste set vragen. Ze zijn flexibel en stellen de respondenten in staat om vrijuit te spreken over hun ervaringen en ideeën. Dit type interview wordt vaak gebruikt in exploratief onderzoek, waarbij het doel is om nieuwe inzichten en ideeën te ontdekken​​.
  4. Diepte-interviews: Deze zijn gericht op het verkrijgen van diepgaande informatie over de persoonlijke ervaringen, overtuigingen, en percepties van de respondent. Ze bieden de mogelijkheid om complexe onderwerpen te verkennen en rijke, gedetailleerde data te verzamelen. Diepte-interviews zijn bijzonder waardevol voor onderzoeken die gericht zijn op het begrijpen van individuele standpunten of het verkennen van gevoelige onderwerpen​​.

Elk van deze technieken heeft zijn eigen sterke punten en toepassingen binnen onderzoek en interview processen. De keuze voor een specifieke methode hangt af van de onderzoeksdoelen, de aard van de informatie die wordt gezocht, en de context van het onderzoek. Terwijl de STARR-techniek uitstekend is voor het verkennen van gedrag en ervaringen via een gestructureerde aanpak, bieden methoden zoals ongestructureerde interviews of focusgroepen meer ruimte voor exploratie en diepgaande gesprekken.

Conclusie

Competentiegericht interviewen, met name door het toepassen van de STARR-techniek, is een krachtige tool voor recruiters en HR-professionals. Het stelt hen in staat om dieper in te gaan op de daadwerkelijke competenties en het potentieel van kandidaten, verder kijkend dan de oppervlakte van cv’s en standaard interviewvragen. Door deze benadering te omarmen, kunnen organisaties talent aantrekken dat niet alleen voldoet aan de technische vereisten van een functie maar ook een goede match is met de bedrijfscultuur en visie op lange termijn.

Wil je jouw interviewvaardigheden naar een hoger niveau tillen en meester worden in het identificeren van de perfecte kandidaten? Ontdek onze uitgebreide opleiding over interviewtechnieken en leer hoe je de STARR-techniek en andere effectieve methoden kunt inzetten om jouw wervingsproces te transformeren. Schrijf je nu in en begin vandaag nog met het bouwen aan jouw toekomst als interviewexpert!

Jij hebt het talent,
wij regelen de rest!

Bij The Recruiters Academy kan je terecht als starter, junior én doorwinterde professional voor opleidingen, coaching en ondersteuning in alle recruitment processen. Je vindt bij ons dus de beste opleidingen voor recruiters.

Ben je gestart in je eerste baan als recruiter of al een ervaren professional, iedereen kan op eigen tempo bijleren via een uitgebreid aanbod aan praktische en onmiddellijk toepasbare opleidingen.

Voor jezelf of voor je medewerker, The Recruiters Academy is de plek waar jij als HR professional kan blijven groeien en ontwikkelen.

Vergelijkbare berichten